Το έργο Agile2Learn εισάγει το Agile Project Based Learning στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως μια νέα ενισχυμένη εκπαιδευτική προσέγγιση για την προώθηση της ανάπτυξης βασικών εγκάρσιων ικανοτήτων που απαιτούνται στον 21ο αιώνα.

Η μάθηση βάσει έργου (PBL) είναι μια πολύ γνωστή προσέγγιση όπου οι μαθητές εφαρμόζουν τις γνώσεις τους για να λύσουν αυθεντικά προβλήματα και να παράγουν αποτελέσματα που έχουν σημασία. Οι μαθητές του PBL εκμεταλλεύονται τα ψηφιακά εργαλεία για να παράγουν υψηλής ποιότητας, συνεργατικά προϊόντα. Στο έργο Agile2Learn, οι τεχνικές PBL ενισχύονται με την Ευέλικτη (Agile) παιδαγωγική για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου.

Η ευέλικτη παιδαγωγική προσπαθεί να εμφυσήσει και να αναπτύξει μια σειρά εγκάρσιων ικανοτήτων.

Μερικά από αυτά είναι:

  • Η συνεχής επικοινωνία και αλληλεπίδραση με διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη,
  • Η ομαδική εργασία και αυτοοργάνωση,
  • Το κίνητρο
  • Η ενσυναίσθηση
  • Η επίλυση προβλημάτων
  • Το επιχειρηματικό πνεύμα
  • Η δεκτικότητα στην αλλαγή,
  • Η ανάπτυξη λειτουργικών πρωτοτύπων,
  • Η κριτική σκέψη και
  • Η αντανάκλαση

Προτείνουμε να χρησιμοποιηθούν οι ευέλεικτες τεχνικές διαχείρισης έργων ως το κύριο βοήθημα μετασχηματισμού και διδασκαλίας, καθώς σήμερα υπάρχει μια μετατόπιση από τις παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης έργων σε αυτό που είναι γνωστό ως "Ευέλικτη διαχείριση έργων".