Η βασική σύμπραξη αποτελείται από πέντε οργανισμούς που εκπροσωπούν τέσσερις χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Ιταλία, Τσεχία και Γερμανία). Κάθε εταίρος συνεισφέρει διαφορετικές δεξιότητες για να εμπλουτίσει τις δεξιότητες του έργου και να ενισχύσει ένα ποιοτικό πρόγραμμα εργασίας, διασφαλίζοντας έτσι την επιτυχή και στρατηγική μεταφορά γνώσης και εμπειρίας.

Ένα κοινό όραμα για την ενσωμάτωση των ευέλικτων αρχών στα σχολεία έφερε κοντά τους εταίρους και τους ώθησε να προσκαλέσουν συνεργαζόμενες οντότητες σε κάθε χώρα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο που τους υποστηρίζουν σε αυτήν την αποστολή.

European Projects & Management Agency (EPMA)

Δημοκρατία της Τσεχίας

DAISSy Research Group - Hellenic Open University

Ελλάδα

Helliwood - Forderverein fur Jugend und Sozialarbeit e.V.

Γερμανία