Osnovy

V rámci projektu Agile2Learn budou vytvořeny osnovy - kodifikované znalosti, které je třeba se naučit, soubor plánovaných činností ovlivňujících výuku a školení a vztahujících se k jednotlivým účastníkům školení, aby bylo možné definovat personalizované učení.

Jsou jedním z hlavních výstupů projektu, protože mohou být použity k vedení učitelů k tomu, aby byli efektivnější ve svých vzdělávacích projektech.

 Vzdělávací kurz

V rámci projektu Agile2Learn bude navržen a vytvořen školicí kurz a obsah školení, které posílí potřebné dovednosti a kompetence a zvýší kvalifikaci učitelů. Zároveň by toto školení mělo umožnit pracovníkům škol správně řídit národní a nadnárodní vzdělávací projekty.

 Výuka agilního projektového řízení

Komunita pro sdílení zkušeností a osvědčených postupů
Projekt bude usilovat o vytvoření výuky agilního projektového řízení
Komunita pro sdílení zkušeností a osvědčených postupů, která budou udržovat a dále rozvíjet tento soubor dovedností a znalosti.
To je důležité ke zvýšení dopadu projektu.

 Využití výsledků projektu

Partneři projektu a přidružení partneři široce využijí výsledky projektu tím, že osloví příslušné cílové skupiny v celé EU a rozšíří jeho výsledky mimo rámec partnerství.